Go toΕίσοδος Go toΕγγραφή

Όροι χρήσης

Εισαγωγικές διατάξεις

Οι ιστοσελίδες www.jewelietta.gr και www.jewelietta.com (στο εξής "ιστοσελίδα" ή "Jewelietta") έχουν δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ με τον λογότυπο "Jewelietta Contemporary Handmade Jewelry", η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο το 2012, έχει την έδρα της στο Δήμο Θεσσαλονίκης με ταχυδρομικό κώδικα 54625 και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την έκθεση, διάθεση και λιανική πώληση των προϊόντων της και υπηρεσιών της στους χρήστες της ιστοσελίδας.
Η επιχείρησή είναι νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή – Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή).
Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e- shop) «Jewelietta» εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια κατά την διάρκεια των συναλλαγών σας μέσω της ιστοσελίδας. Παραθέτουμε τους παρακάτω όρους, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος μας προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, με απώτερο σκοπό τη δική σας ενημέρωση, αφενός για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι τους αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας και να απέχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Η επιχείρηση δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και να ενημερώνει τους αγοραστές/ χρήστες από αυτή την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Δικαίωμα χρήσης ιστοσελίδας
Δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας έχουν οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από ανήλικους αγοραστές/χρήστες και οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και την μη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Σας παρακαλούμε αν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περιγραφή υπηρεσίας
Η ιστοσελίδα αποτελεί το ενημερωτικό και ηλεκτρονικό κατάστημα (e- shop) έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας με ανεξάρτητη πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο καταναλωτής/ χρήστης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο καλάθι, αρκεί να έχει εγγραφεί μέλος στο e- shop.

Τροποποιήσεις της υπηρεσίας
Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής/ χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e- shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες αναγραφόμενους όρους χρήσης. Ωστόσο, όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί προ οποιασδήποτε προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, θα εκτελούνται κανονικά.

Στοιχεία λογαριασμού χρήστη
Τα  στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου χρήστη είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το e-shop και βρίσκονται στη διάθεσή της επιχείρησης μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της παραγγελίας του χρήστη.
H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στους χρήστες που έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο e-shop ή έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop. H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την επιχείρηση, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας της.
Η ιστοσελίδα δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.
Τέλος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας, εφόσον έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την επιχείρηση μας από αγορά προϊόντων μέσω e-shop ή άλλοu τρόπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων χρήστη
Η ιστοσελίδα δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη ιστοσελίδα.
Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, μόνο εάν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για α) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, β) την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της επιχείρησης μας (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις καταχώρησης ψευδούς ή ανακριβούς παραγγελίας, η μη αποπληρωμή της παραγγελίας κ.τ.λ.) ή γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία των καταναλωτών των προϊόντων της επιχείρησης.
Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω Internet γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

Περιγραφές προϊόντων
Η ιστοσελίδα προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 
Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να παραδίδει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε συσκευασία που ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά τους.

Υποχρεώσεις καταναλωτή/ χρήστη
Ο καταναλωτής/ χρήστης του e-shop έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Να χρησιμοποιεί με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την ιστοσελίδα και να τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή τη σελίδα και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.)
Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Να παρέχει αληθή, πλήρη και ορθά στοιχεία λογαριασμού κατά την εγγραφή του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη.
Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το κωδικό πρόσβασης του (password) στις υπηρεσίες των www.jewelietta.gr και www.jewelietta.com.
Υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την επιχείρηση μας με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jewelietta.com, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του.
Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
Να παρέχει ορθά και ακριβή στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση μας και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης, η οποία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμά της.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο – αρμοδιότητα
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του e-shop Jewelietta Contemporary Handmade Jewelry διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως ισχύει.
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σύμφωνα με το Νόμο ή την Δικαιοσύνη που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξαιτίας αυτής είναι της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Γενικές διατάξεις
Το ηλεκτρονικό κατάστημα Jewelietta αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
Οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση. Οι αναγραφόμενες ιδιότητες που αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων βασίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για την χρησιμότητα αυτών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
Για ανεπιθύμητες ενέργειες ή κατεστραμμένα προϊόντα που τυχόν προκύψουν ύστερα από την εκτέλεση της αγοραστικής ενέργειας, πρέπει ο χρήστης χωρίς καθυστέρηση να ενημερώσει για την κατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών/ χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση παραγγελίας λόγω δικής τους υπαιτιότητας.
Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι: Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.
Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.
Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.
Η σύνδεσή σας με το e-shop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου.
Όπου στο παρόν αναφέρονται χρονικές προθεσμίες αυτές εννοούνται εργάσιμες ημέρες, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές αργίες και ημέρες Σάββατο-Κυριακή.

 

Στοιχεία εταιρείας:

Επωνυμία: Δενδρινού Βασιλική

Αφμ: 104213480

ΔΟΥ: Ά Θεσσαλονίκης

Αρ. ΓΕΜΗ: 145238605000

Έδρα: Λέοντος Σοφού 8, Κέντρο Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2311263529

email: info@jewelietta.com